oude kaart Zeeland

Geschiedenis | Tienhonderdpolder

divider

De Tienhonderdpolder is een polder ten noordoosten van Cadzand, behorende tot de Polders van Cadzand, Zuidzande en Nieuwvliet.

De polder werd, na de stormvloed van 1375, herdijkt in 1402. Ze had oorspronkelijk een oppervlakte van ongeveer 1000 gemet, ofwel 430 ha. De polder werd herhaaldelijk overstroomd, in 1623 volgde een herdijking en na de stormvloed van 1682 diende de polder eveneens opnieuw bedijkt te worden. Ze was toen nog 223 ha groot, het overige deel ging verloren.

Op de schorren die voor de kust nog aanwezig waren stoven uiteindelijk duinen op, die als een natuurlijke zeewering dienst gingen doen. Dit werd later de Vlamingspolder genoemd.

De polder wordt begrensd door de Tienhonderdsedijk, de Zwartepolderweg, de Strijdersdijk en de Ringdijk-Noord.

Tijdens de watersnood van 1953 was er een dijkdoorbraak in de Herdijkte Zwarte Polder en kwam ook destijds de Tienhonderdpolder dras te staan.

Jaren later is deze grond altijd als landbouwgrond benut  en is er een nieuw plan ontwikkeld voor herinrichting voor heel het kustgebied van Cadzand.

Natuurlijk Vitaal is in 2010 van start gegaan. In het centrum en langs de kust worden appartementencomplexen en hoogwaardige recreatiebedrijven gebouwd. De hotels en strandpaviljoens verdubbelen hun capaciteit en slaaphuizen worden op het strand geplaatst. Boulevard en winkelcentra worden heringericht. In het kader van kustverdediging zijn de duinen verbreed en heringericht. Een jachthaven is in 2017 gerealiseerd. Agrarische bouwblokken worden landgoederen. Natuurgebied 't Zwin is verdubbeld.
Deze kwaliteitsverbetering geldt voor de gehele kust van Cadzand-Bad tot Breskens. De infrastructuur dient daaraan te worden aangepast. In 2025 zal het project afgerond zijn.

Familie Nooren kocht de 14 hectare landbouwgrond aan op de Tienhonderdsedijk en beheerde deze grond al voor het bestaande boerendomein Nooren “Hofstede Roos en Doorn”.

Aan de buitenrand van het dorp Zuidzande runnen zij sinds 2002 hun familiebedrijf.

Reinier & Claudia Nooren-van de Riet hebben Landgoed Nooren op eigen initiatief tot stand gebracht / gerealiseerd.

poort-landgoed-noorenLangoed Nooren voldoet aan de volgende natuurlijke voorwaarden:

  • Aangelegde oevers en wateren ( kikkerpoelen) met vrije uitzichten
  • De  bloemenweides zijn ingezaaid voor behoud van vlinders, bijen en insecten
  • Alle bomen en struikgewassen staan op de lijst van het Zeeuwse Landschap
  • Daarnaast staat er een ooievaarsnest, insectenhotel en vindt er faunabeheer plaats.

Enkele regels:

  • Houd uw hond aangelijnd uit respect voor de andere dieren, zoals vogels, konijnen, reigers, ooievaars, fazanten, zwanen en let op dat u geen zwerfafval achterlaat!
  • Fiets, wandel, rust op een bankje en geniet van de natuur die Landgoed Nooren u biedt ..
  • De buitenste paden zijn alleen toegankelijk voor wandelaars en fietsers
  • DOOR DE GROTE POORT ALLEEN BESTEMMEND VERKEER!